Testy psychologiczne na broń mają za zadanie zweryfikować i wykluczyć zaburzenia funkcjonowania psychologicznego kandydata, do posługiwania i noszenia broni. Wynik psychotestów jest znany od razu po ich zakończeniu. Badania psychologiczne mogą być wykonywane wyłącznie przez psychologów posiadających specjalne uprawnienia (na zasadach określonych w Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r.w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną). Prócz ważnego orzeczenia psychologiczne kandydat starający się o pozwolenie na broń powinien przejść badania lekarskie. Badania są niezbędne do złożenia wniosku na policję.


Badania na broń obejmują sprawdzenie:

 • poziomu umysłowego
 • osobowości związanej z funkcjonowanie w trudnych sytuacjach
 • poziomu dojrzałości emocjonalnej i społecznej

Testy musza wykonywać nie tylko kandydaci starający się o uzyskanie pozwolenia na broń w celu ochrony osobistej, ale również osoby pełniący funkcję publiczną lub w celach sportowych.


Badania psychologiczne na broń – gdzie można je wykonać w Bydgoszczy?

Zapraszamy na badania psychologiczne na broń do Pracowni Psychologicznej Izabeli Szotowicz. Pracujemy w każdy dzień roboczy od 8:00 przy ulicy Sportowej 5. Skontaktuj się z nami i zarejestruj na testy.


Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

 1. Nie mającym ukończonych 21 lat (na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego albo stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich).
 2. Z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej.
 3. Wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.
 4. Uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych.
 5. Nie posiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego.
 7. Skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
  • przeciwko zdrowiu i życiu,
  • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Wykonujemy badania psychologiczne dla:


 • osób ubiegających się o pozwolenie na broń
 • myśliwych
 • detektywów
 • do celów sportowych
 • inspektorów transportu drogowego
 • strażników gminnych, miejskich
 • osób zajmujących się materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją

badania, pozwolenie na broń

Rejestracja telefoniczna

2021 © Pracownia Psychologiczna Izabela Szotowicz