Badania psychotechniczne

Zarówno kondycja psychiczna jak i fizyczna jest bardzo istotna dla wykonywania zawodu kierowcy. Mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Każdy zawodowy kierowca jest zobligowany do pilnowania i kontrolowania swojego stanu. Prócz obowiązkowych badań lekarskich należy wykonać badania psychotechniczne. Obowiązkowe testy są regulowane prawnie.


Badania wstępne dla kierowców

Przed rozpoczęciem wykonywania zawodu kierowcy, każdy kandydat musi odbyć prócz badania lekarskiego również badania psychologiczne. Testuje się między innymi sprawność intelektualną, szybkość oraz podzielność uwagi. W skład badań psychotechnicznych dla kierowców wchodzi m.in. test czasu reakcji i koordynacji wzrokowo- ruchowej, dodatkowo wykonujemy również widzenie zmierzchowe czy wrażliwość na olśnienie.


Badania okresowe dla kierowców

W trakcie wykonywania zawodu kierowcy zobligowani są do wykonywania cyklicznych badań okresowych. Przed ukończeniem 60 roku życia badania psychologiczne należy powtarzać co 5 lat, a po przekroczeniu tego wieku co 2,5 roku. Dodatkowe badania dla czynnego kierowcy musi zostać wykonane również po przerwie związanej z chorobą dłuższej niż 30 dni.


Pracowania psychologiczna w Bydgoszczy wykonuje również psychotesty związane z utratą lub zatrzymaniem prawa jazdy czy prowadzaniem pojazdów uprzywilejowanych. Prosimy się zapoznać z pełną ofertą psychotechnicznych badań dla kierowców.


Indywidualnie traktujemy każdego klienta dostosowując czas i charakter badań.

Rejestracja telefoniczna

Psychotesty dla kierowców:


 • wykonujących przewóz drogowy (podlegająch kwalifikacji wstepnej, wstępnej przespieszonej, szkoleniu okresowemu)
 • ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
 • TAXI, kierowcy BOLT
 • przedłużających ważność uprawnień w zakresie prawa jazdy C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
 • instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów
 • pojazdów uprzywilejowanych (kandydaci do ochotniczej straży pożarnej, kierowcy m.in. Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Pogotowia Technicznego, Gazwoego, Energetycznego)
 • skierowanych przez lekarza
 • skierowanych za przekroczenie limitu punktów karnych (badania po zatrzymaniu prawa jazdy)
 • skierowanych za spowodowanie wypadku drogowego
 • skierowanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
 • uczestników wypadku drogowego
 • kat. B, wykorzystujących samochód służbowy do celów służbowych
 • kat. B, wykorzystująch samochód prywatny do celów służbowych

psychotesty dla kierowców
2021 © Pracownia Psychologiczna Izabela Szotowicz